Interfejsy Centronics do komputerów ATARI XL/XE

Autorem tego artykułu jest: MARIUSZ PIETRASIUK

Bajtek 2/92 str. 17

Stronę wykonał i dostarczył: MICHAŁ SZWANKE

 

Przystosowana specjalnie do współpracy z komputerami Atari drukarka 1029 nie jest już urządzeniem o możliwościach porównywalnych do produkowanych obecnie drukarek. Co ma więc zrobić użytkownik chcąc wykorzystac do pracy lepszą drukarkę lub ploter? Czy jest możliwość podłączenia tych urządzeń?

   Otóż tak! Można tego dokonać poprzez interfejs Centronics, który zamienia sygnały z formatu stosowanego w Atari na format "rozumiany" przez większość urządzeń peryferyjnych wyposażonych w gniazdo standardu Centronics. W Polsce dostępnych jest wiele takich interfejsów, dlatego w tym artykule przedstawię najbardziej popularne z nich oraz problemy, na które można natrafić podczas ich użytkowania.

 

 PRZESYŁANIE DANYCH PRZEZ INTERFEJS CENTRONICS

   W jaki sposób realizowane jest przesyłanie danych przez interfejs Centronics? Wszystkie interfejsy Centronics wykorzystują systemowy handler obsługi drukarki (urządzenie "P:"). Różnice występują tylko między interfejsami nie wymagającymi oprogramowania, a tymi, w których dodatkowe oprogramowanie jest konieczne. Te pierwsze korzystają z systemowych procedur obsługi drukarki, natomiast drugie "podstawiają" własną procedurę obsługi urządzenia "P:". Nie ma to wielkiego znaczenia z punktu widzenia programisty . Zarówno z jednych jak i z drugich korzysta się w ten sam sposób. Aby przesłać teksty z poziomu Basic-a wystarczy wykorzystać instrukcję LPRINT, np. chcemy włączyć w drukarce LC-10 druk kursywą i napisać "Tytuł". Realizuje się to przesyłając odpowiednie kody sterujące do drukarki, a następnie właściwy tekst. Wcześniej oczywiście musimy sprawdzić, w instrukcji obsługi, jakie kody wysłać. Włączenie kursywy w LC-10 jest realizowane przez kody 27 i 52. Program, który wykonuje przedstawione wcześniej zadanie będzie wyglądał następująco:

 LPRINT CHR$(27);CHR$(52);"Tytuł"

       Musimy jednak wiedzieć, że aby następnie wydrukować tekst w trybie normalnym należy wyłączyć kursywę przesyłając odpowiednie kody sterujące do drukarki.

        Do przesłania grafiki wykorzystuje się jedną z tablic sterowania wejściem/wyjściem (IOCB - Input/Output Control Block). Musimy zatem otworzyććwolny kanał podając urządzenie "P:", przesłać dane, po czym zamknąć kanał. Dokładny opis IOCB był drukowany w "Bajtku" nr 2/87.

 IOCB

   System operacyjny w komputerach Atari jest tak zorganizowany, że wszystkie operacje wejścia/wyjścia są przeprowadzane poprzez centralne procedury obsługi urządzeń we/wy czyli CIO Routines (Central lnput Output Routines). Procedury te, korzystając z parametrów przekazywanych im przez IOCB (Input Output Control Block) oraz tablicy HATABS (Handler Tables), rozpoznają jaką operację i na jakim urządzeniu mają one wykonać. Tablica HATABS informuje system operacyjny jakie sterowniki (ang. handler) są zainstalowane i pod jakimi adresami należy ich "szukać". Standardowo po włączeniu komputera zainstalowane są urządzenia o nazwach:

 "P: " - Drukarka, "C:" - Magnetofon, "E:" - Edytor, "S:" - Ekran, "K:" - Klawiatura,

       Można dopisać do tablicy HATABS obstugę własnych urządzeń, jest to np. wykorzystywane przez DOS do zainstalowania obsługi stacji dysków. Najczęściej spotykane dodatkowe nazwy sterowników to:

"D:" - Stacja Dysków,  "R:" - Interfejs RS 232 (ogóInie),  "T:" - Modem.

 

MICROPRINT I ATRAX

   MicroPrint i Atrax, jedne z najbardziej popularnych interfejsów w Polsce, są wyposażone w dwie wtyczki. Jedna jest typowym wtykiem szeregowym Atari (takim jak w magnetofonie lub stacji dysków), druga natomiast wtykiem Amphenol (standardowe złącze Centronics stosowane w większości drukarek). Do interfejsów tych nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie, a więc nie sprawiają kłopotów z przystosowaniem ich do istniejących edytorów tekstu, czy programów graficznych. Jest to ich cenną zaletą. Wadą natomiast jest fakt, że są dość drogie i zawsze zamieniają kod RETURN Atari (155) na kody standardu ASCII (13 i 10), co może spowodować błędy przy druku grafiki.

 ATARI 850

   Nie jest to pojedyńczy interfejs, lecz ich zespół, w skład którego wchodzą cztery interfejsy RS-232 oraz Centronics. Wbudowany Centronics zawsze zamienia znak RETURN, ale do korzystania z niego nie jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie. Interfejs dostarczony jest bez niezbędnego okablowania (konieczne jest samodzielne jego wykonanie).

CENTRONICS ELMECOM

   W skład zestawu Centronics EImecom wchodzą: właściwy interfejs podłączany do drugiego portu joysticka i oprogramowanie na cartridge-u. Interfejs wyposażony jest w gniazdo DB25 (takie jak w wyjściu drukarkowym w komputerach klasy IBM PC) oraz przełącznik tekst/grafika. W pozycji tekst zamienia znak RETURN Atari na kody CR i LF (13 i 10), natomiast w pozycji grafika nie ingeruje w dane, które przesyła do drukarki (lub innego urządzenia komunikującego się poprzez Centronics). Procedura obstugująca interfejs musi być zainstalowana w pamięci komputera. Aby działała poprawnie z różnymi programami należy drogą prób i błędów ustalić jej adres początkowy. Sposób postępowania jest dokładnie opisany w instrukcji obsługi a dołączone na cartridge-u oprogramowanie instaluje procedurę obsługi w miejscu zadanym przez użytkownika. Możliwa jest współpraca z magnetofonem lub stacją dysków przy włączonym lub wyłączonym interpreterze Basic-a.

INTERFEJS 7-BITOWY NA DWÓCH PORTACH JOYSTICKÓW

   Interfejs 7-bitowy na dwóch portach joysticków był prezentowany w numerze 9/88 czasopisma "Komputer" przez J.B. Wiśniewskiego. Sam interfejs jest bardzo prosty w budowie i każdy - kto umie posługiwać się lutownicą - może go samodzielnie wykonać. Potrzebne materiały to dwa joystickowe (DB9) gniazda, kable oraz gniazdo DB25. Zaletą tego interfejsu jest jego prostota, a co za tym idzie, bardzo niska cena. Natomiast wadą 7-bitowe przesyłanie danych. Wadę tą można zlikwidować pisząc odpowiedni program obsługujący, który będzie przesyłał dane 8-bitowe. Podobne rozwiązanie wraz z oprogramowaniem zostanie przedstawione w jednym z następnych numerów "Bajtka".

 OKABLOWANIE

   Większość drukarek wyposażona jest w 36-stykowe gniazdo Amphenol, natomiast różnorodność typów gniazd (stosowanych w interfejsach Centronics) często zmusza nas do wykonania odpowiedniego okablowania. Schematy gniazd Centronics stosowane w różnych interfejsach są przedstawione na rysunkach nr 1a, 1b, 1c. Należy zaznaczyć, że w zależności od producenta, występowanie sygnałów na złączu Centronics może nieco odbiegać od przyjętego standardu; wyszczególnione w Tab. 1 sygnały są prawie zawsze dostępne.

        Tab. 2 pokazuje sposób połączenia interfejsu Atari 850 z drukarką, która posiada złącze Amphenol. Natomiast Tab. nr 3 przedstawia sposób podłączenia interfejsu Elmecom z ploterem MDG 116; potrzebne są dwie wtyczki DB25. Opisywany kabel dostarczany jest na życzenie przez zakłady Mera Poltik.

       Tab.1. Najczęściej używane sygnały złącza Centronics (Amphenol 36 i DB25).

 

Sygnał

Numer styku

(DB25 i Amphenol 36)

STROBE (neg.)

1

DATA 1

2

DATA 2

3

DATA 3

4

DATA 4

5

DATA 5

6

DATA 6

7

DATA 7

8

DATA 8

9

BUSY

11

SIGNAL GND

18

 

Tab. 2. Kabel interfejs Atari 850 - drukarka.

 

 

Interfejs 850

(DB15 - wtyczka)

Drukarka (Ploter)

(Amphenol 36 - wtyczka)

Sygnał

Numer styku

Numer styku

STROBE (neg.)

1

1

DATA 1

2

2

DATA 2

3

3

DATA 3

4

4

DATA 4

5

5

DATA 5

6

6

DATA 6

7

7

DATA 7

8

8

DATA 8

15

9

BUSY

13

11

SIGNAL GND

11

18

+5V

9

 

FAULT (neg.)

12

 

 

UWAGA: W Atari 850 styki 9 i 12 należy połączyć ze sobą.

   Mając pod ręką standardowy przewód drukarka - komputer warto wykonać prostą przejściówkę do plotera, zakończoną z jednej strony gniazdem Amphenol a z drugiej wtyczką DB25 - Tab. nr 4.

    Tab. 3. Kabel interfejs Elmecom - ploter MDG 116.

 

 

Interfejs Elmecom

(DB25 - wtyczka)

Ploter MDG 116

(DB25 - wtyczka)

Sygnał

Numer styku

Numer styku

STROBE (neg.)

1

1

DATA 1

2

2

DATA 2

3

3

DATA 3

4

4

DATA 4

5

5

DATA 5

6

6

DATA 6

7

7

DATA 7

8

8

DATA 8

9

9

BUSY

11

11

SIGNAL GND

16

18

Tab. 4. Przejściówka ploter MDG 116 - gniazdo drukarkowe (Amphenol 36).

 

 

Ploter MDG 116

(DB25 - wtyczka)

Komputer

(Amphenol 36 - gniazdo)

Sygnał

Numer styku

Numer styku

STROBE (neg.)

1

1

DATA 1

2

2

DATA 2

3

3

DATA 3

4

4

DATA 4

5

5

DATA 5

6

6

DATA 6

7

7

DATA 7

8

8

DATA 8

9

9

BUSY

11

11

SIGNAL GND

16

18

 

 Znając rozkład sygnałów na wyprowadzeniach gniazda wbudowanego w posiadane przez nas urządzenie peryferyjne w analogiczny sposób możemy wykonać potrzebne okablowanie.

KRYTERIA WYBORU ODPOWIEDNIEGO INTERFEJSU

    Gdy pracujemy tyko z drukarką i piszemy wyłącznie teksty , najlepszym dla nas interfejsem jest MicroPrint lub Atrax. W przypadku, gdy zamierzamy drukować również graflkę lub chcemy wykorzystać ploter, musimy zaopatrzyć się w interfejs, który nie zmienia kodu RETURN. W takim przypadku proponuję kupno interfejsu Elmecom, który umożliwia bezbłędne drukowanie zarówno tekstu, jak i grafiki.

      Tab. 5, w której zebrano sumarycznie parametry opisywanych urządzeń ułatwi dokonanie wyboru odpowiedniego interfejsu.

      Tab. 5. Zestawienie parametrów opisywanych interfejsów.

 

 

Typ złącza

Kod RETURN

Dodatkowe

Oprogramowanie

Ilość bitów

Atrax

Amphenol

Zamienia

Nie wymaga

8

MicroPrint

Amphenol

Zamienia

Nie wymaga

8

Atari 850

DB15 *

Zamienia

Nie wymaga

8

Elmecom

DB25

Zamienia lub nie zamienia

Na cartrige'u **

8

2-joystickowy z

"Komputera"

DB25

Zamienia

Dogrywane z

pamięci zew.

7

2-joystickowy z

"Bajtek"

DB25

Zamienia lub nie zamienia

Dogrywane z

pamięci zew.

7 ***

 

* Niestandardowe

** Możliwe przeniesienie na dysk lub taśmę

*** Symuluje przesyłanie 8-bitowe przez zmianę zestawu kodów w drukarce

   Na zakończenie artykułu dodam, że numery styków są wytłoczone, bardzo małymi cyframi, we wnętrzu gniazd. Życząc przyjemnego drukowania, zapraszam do następnego spotkania.