Magnetofony firmowe ATARI


Magnetofony firmowe do komputerów domowych ATARI różnią się od konwencjonalnych magnetofonów kasetowych.

Zawierają one demodulator częstotliwości, poza tym posiadają elektryczne sterowanie silnikiem, oraz uproszczony układ kasowania zapisu. Zapewniają szybkość zapisu (odczytu równą 600 bitów/sek (bodów). Transmisja danych z magnetofonu do komputera jak i odwrotnie jest szeregowa, tzn. poszczególne bity przesyłane są kolejno jeden po drugim. Transmisja jest asynchroniczna, co oznacza, że nie są przesyłane żadne pomocnicze przebiegi zegarowe podczas przekazywania danych pomiędzy komputerem i magnetofonem.

Jak już zaznaczono na wstępie, przy zapisie danych na magnetofon zastosowano modulację częstotliwości, gdzie logiczna 1 jest reprezentowana przez ton o częstotliwości 5327 Hz, a logiczne zero przez ton o częstotliwości 3995 Hz (rys. 1 ).

Schemat 1
Schemat 2

Układ dokonujący przekształcenia logicznych danych na tony o różnych częstotliwościach nazywamy modulatorem. Układ dokonujący odwrotnego przekształcenia to demodulator. Technika modulacji zastosowana jest w celu poprawienia niezawodności zapisu. Podstawowy schemat interface'u pokazano na rys. 2.

Ponieważ jednak komputer ATARI 800XL posiada wewnętrzny modulator (wykorzystujący dwa sposród czterech programowanych generatorów dźwięku) wystarczy zbudować tylko demodulator.

Schemat 3
Schemat 4

 

 Istnieje wiele metod demodulacji częstotliwości, jak choćby przy użyciu pętli fazowej czy dyskryminatora częstotliwości, my jednak zastosujemy metodę z filtrami rozdzielającymi wykorzystaną również w magnetofonach firmowych. Schemat blokowy przedstawiony jest na rys. 3.

W dużym uproszczeniu zasada działania urządzenia polega na tym, że filtr F1 "przepuszcza" tylko napięcie o częstotliwości f1, a filtr F2 tylko o częstotliwości f2. Napięcia te sterują komparator, który działa jak waga - pokazuje, które napięcie jest większe (1-większe jest napiecie na wejsciu +, 0odwrotnie). Dla częstotliwości f1 napięcie za filtrem F1 będzie większe od 0, a za filtrem F2 będzie równe 0 (bo filtr F2 stłumi częstotliwość f1 ) - komparator pokaże 1. Dla częstotliwości f2 będzie odwrotnie. W ten sposób na wyjściu komparatora otrzymamy dane logiczne.

Przykładowe przebiegi w odpowiednich punktach układu pokazano na rys. 4.

Schemat 5 W numerze 9/86 "Komputer" przedstawiono schemat interface'u działającego w powyżej opisany sposób. Budując takie urządzenie warto dodać kilka elementów, aby uzyskać możliwość kopiowania programów bez użycia komputera lub jednoczesnego "wczytywania" i kopiowania programów. Schemat podłączeń pokazany jest na rys. 6, a sposób podłączania na rys. 5, przy czym podczas kopiowania komputer nie musi być podłączony. Jakość kopiowania jest znacznie lepsza niż metodą "taśma-taśma", lecz ustępuje tradycyjnej metodzie z użyciem programu kopiującego.

Na zakończenie jeszcze jedna rada: podczas uruchamiania układu warto skorzystać z instrukcji DSOUND (dostępnej w TURBO BASIC-u XL), która pozwoli znacznie dokładniej ustawić wymagane częstotliwości filtrów.

Materiał ten nadesłał Michał Szwanke

Powrot