ATARI JAKO STEROWNIK

Autorem tego artykułu jest: Marek RUTA

Moje Atari 6/91

Str. 17

Stronę wykonał i dostarczył: Michał Szwanke

 

Zachęcony licznymi publikacjami na temat wykorzystania komputerów do sterowania różnych urządzeń postanowiłem wykonać odpowiedni interfejs do Atari XL/XE. Korzystając ze wskazówek zawartych w artykule o niekonwencjonalnym wykorzystaniu portów joysticków ("Bajtek" 4/88) zbudowałem sterownik z układem 74145. Niestety włączane kanały sterujące były zależne i jednocześnie mógł być włączony tylko jeden z nich.

To mnie nie zadowalało. Zwróciłem uwagę na układ 7407, lecz nigdzie nie mogłem go zdobyć. Zastępczo użyłem więc 7406, który ma tą wadę, że sterownik można włączać dopiero po uruchomieniu programu sterującego Wcześniejsze włączenie sterownika powoduje bowiem stan aktywny wszystkich kanałów sterowania. Układ 7407 zawiera wzmacniacze buforowe, a 7406 inwertery buforowe i stąd biorą się te niedogodności. Schemat układu sterującego znajduje się na rysunku 1.

 

Kolejny etap to wykonanie części włączającej napięcie 220 V. Ponieważ część ta musi być oddzielona od komputera, użyłem separacji optoelektronicznej wykorzystując fotorezystory, a w części wykonawczej przekaźniki (rysunek 2).

 

Oczywiście można posłużyć się fotodiodą lub fototranzystorem zmieniając odpowiednio schemat. Zachęcam do szukania w różnych czasopismach poświęconych elektronice schematów wyłączników zmierzchowych i dopasowania ich do posiadanych elementów. Działanie sterownika polega na tym, że dioda świecąca powoduje poprzez element reagujący na światło włączenie części wysokonapięciowej. Sam układ 7406 jest zasilany z komputera, a diody elektroluminescencyjne z zewnętrznego zasilacza o napięciu 5 V Część wykonawcza jest zasilana napięciem zależnym od zastosowanych przekaźników i fotoelementów (ja użyłem napięcia 17 V). Dioda w obwodzie przekaźnika zabezpiecza tranzystor przed prądem zwrotnym. Kondensator w obwodzie 220 V zmniejsza iskrzenie na stykach przekaźnika w chwili rozłączania. Przedstawione urządzenie iest czterokanałowe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać osiem wyjść i stworzyć urządzenie ośmiokanałowe.

Do obsługi sterownika wykorzystałem program zamieszczony w książce W. Zientary "Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia/wyjścia", a zaczerpnięty z "Atari User" . Program ten instaluie nowe urządzenie zewnętrzne oznaczone jako "J:". Urządzenie to może wykonywać instrukcję: OPEN. GET, PUT i CLOSE.

 

OPEN otwiera wybrany kanał IOCB, przy czym możliwe iest użycie następujących parametrów:


OPEN #n,4,0,"J:" - otwiera kana
ł n do odczytu;

OPEN #n,8,0,"J:" - otwiera kanał n do zapisu;

OPEN #n,12,x,"J:" - otwiera kanał n do zapisu i odczytu (x określa bity wejściowe i wyjściowe).

Instrukcja OPEN #1,12,15,"J:" otwiera do zapisu port joysticka 1. Poprzez wpisywanie instrukcją PUT wartości z zakresu od 0 do 15 włączamy poszczególne kanały sterowania. Pierwszemu kanałowi odpowiada wartość 1, drugiemu 2, trzeciemu 4 i czwartemu 8. Na przykład w celu włączenia drugiego i trzeciego kanału (i wyłączenia pozostałych) należy podać wartość 2+4=6. Napisanie w Basicu prostego programu dostosowanego do potrzeb użytkownika nie powinno nastręczać trudności.

Marek RUTA

Moje Atari 6/91

Str. 17

Wykaz elementów:

us - 7406, 7407, 74016, 74017

T - BC107, BC108, BC147, BC148
D1-D4 - dowolne LED

D5 - BYP150, BYP401, BAP795

C - 470 nF lub wiecej na 400 V
R1-R4 - 220-330 (dobra
ć zależnie od D1-D4)
R5 - 1k (dobra
ć do przekaźnika)

R6 - RPP130, RPP120 lub inny
P - przeka
żnik R15 lub inny

Powrot