TURBO DO MAGNETOFONU

Autorem tego artykułu jes MAREK ZACHAR
Moje Atari 4 str. 7Magnetofony Atari ze względu na małą prędkość transmisji są najczęściej przerabianym urządzeniem tej firmy. Spełniając życzenia licznych czytelników publikujemy schemat prostego interfejsu do magnetofonu XCl2. Interfejs ten umożliwia zwiększenie prędkości transmisji do 5000 bodów.

Schemat interfesju jest pokazany na rysunku 1. Po zgromadzeniu części według wykazu znajdującego się na końcu artykułu należy zaprojektować płytkę drukowaną i zmontować na niej układ. Jeżeli płytka będzie mała (nie więcej niż 50 na 35 mm), to można ją umieścić wewnątrz obudowy magnetofonu. W przeciwnym razie konieczn będzie wykonanie dla niej odrębnej obudowy i połączenie przewodem z magentofonem.

Montaż układu polega na przylutowaniu jego końcówek do miejsc oznaczonych takimi samymi, symbolami na rysunku 2, który przedstawia płytkę drukowaną magnetofonu. Przewód musi być koniecznie ekranowany, a jego ekran lutujemy do płytki magnetofonu we wskazanym miejscu. Dodatkowy, przewód COMMAND należy doprowadzić do styku - 7 we wtyczce kabla łączacego magnetofon z komputerem.
Schemat !

Rys. 2. Miejsce połączeń na płytce magnetofonu

Schemat Turbo

Rys.1. Schemat ideowy interfejsu TURBO

Ponadto należy odlutować biały przewód z pola oznaczonego literą W i przylutować go do pola R (wskazanego przez X). Ostatnią czynnością będzie wymiana na płytce magentofonu rezystora R6 na rezystor o oporności 3,9 kOhm. Poprawnie zmontowany układ powinien działać bez zarzutu, lecz można przy jego uruchamianiu skontrolować oscyloskopem lub sondą logiczną sygnał występuący na emiterze tranzystora T2. Ewentualną regulację można przeprowadzić przez dobór rezystorów R3 i R7.

Wykaz części:

101 - uA 741C
102 - UCY 7403
T1,T2 - BC 108B
D1 - BAP 794
C1 - 15 pF
C2 - 10uF
R1,R2 - 1 MOhm
R3 - 1,8 KOhm
R4,R6 - 10 kOhm
R5 - 18 kOhm
R7 - 270 Ohm
R8,R9,R10 - 3,3 kOhm
R dodatk. - 3,9 kOhm

Marek Zachar
Moje Atari 4
Str. 7

Strona główna